Stavební činnost a automatické hasící systémy
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Předprojektové a projekční služby

Společnost kimbau je od roku 1994 stavební firmou působící převážně v oblasti Prahy a jejím okolí. S téměř 20ti-letými zkušenostmi Vám nabízíme kvalitní a léty ověřené stavební práce všeho druhu.

Společnost kimbau se Vám snaží poskytnout komplexní služby v oblasti stavebnictví. Počínaje předprojektovou přípravou stavby, kdy vám jsme schopni zajistit nezbytné posudky a průzkumy (radonové, mykologické, statické, geologické), přes projekty bytových a nebytových objektů, související inženýring až po vlastní realizace stavebních prací. Kromě toho zajišťujeme zpracování energetických štítků (PENB).

V rámci projekční činnosti, jež se vztahuje i na projekty rodinných domů, dle platné legislativy nabízíme zpracování studie, projektu ke stavebnímu povolení, realizačního projektu, dokumentace skutečného provedení aj., s tím, že klienti si u nás mohou objednat každý stupeň projektové dokumentace zvlášť.

Rekonstrukce bytů, domů či jejich částí

rekonstrukce rodinného domu

Mezi nejčastěji nabízené stavební práce patří jednoznačně rekonstrukce. V oblasti rekonstrukcí nabízíme kvalitní rekonstrukce koupelen, bytů, bytových jader. Dále také rekonstrukce rodinných, družstevních či panelových domů. V rámci rekonstrukcí používáme kvalitní stavební materiály a na stavební práce poskytujeme řádné záruky.

Zateplení fasád, střech a domů

zateplení fasády

Mezi další stavební práce patří i velmi žádané zateplení budov. Naše firma Vám zrealizuje zateplení fasád, střech u objektů, jakými jsou rodinné, družstevní či panelové domy, nebo nebytové objekty. Na zateplení dáváme záruky 5 let! Rovněž u nás můžete využít výhod programu Nová zelená úsporám.

Výstavby nejen rodinných domů

výstavba rodinného domu

Vedle rekonstrukcí, oprav či jiných renovací objektů se zabýváme výstavbou rodinných domů či bytových objektů. V rámci výstavby domů nabízíme mimo jiné i nízkoenergetické domy, jež jsou specifické svými úspornými vlastnostmi na energiích. Stavbu je možno zesmluvnit i jako tzv. stavbu na klíč, u které investorovi zaručujeme, že naše firma přebere veškeré záruky za stavební práce a veškerou starost o jednotlivé subdodávky s tím, že investor bude provádět pouze kontrolu stavby např. cestou svého TDI.

Kromě standartních stavebních prací jsme schopni zajistit i řemeslné stavební práce obkladačské, malířské, truhlářské, podlahářské, tesařské, pokrývačské, klempířské, zámečnické, topenářské, práce ZTI, bourací práce, demontáže apod.


Druhou hlavní činností naší firmy je oblast požární ochrany budov, zejména pak oblast týkající se stabilního hasícího zařízení (SHZ).

Nabízíme projekci, dodávku, montáž a servisy na všechna stabilní, polostabilní a lokální hasící zařízení.

Naše společnost nabízí kompletní služby v oblasti SHZ, které jsou v souladu s platnými normami ČSN. Klientům jsme schopni dodat kompletní hasící technologii tj. včetně rozvodů, elektroinstalace, armatur, ventilů, kontrolních zařízení, čerpadel atd.

Za zásadní považujeme výběr vhodného hasiva a tedy i vhodné technologie pro každý konkrétní chráněný prostor, ať již jako nezbytný požadovaný standard či nadstandard.

Naše služby zahrnují jak vodní hašení, tak i plynové hašení či další speciální systémy požární ochrany.

Vodní stabilní hasící zařízení

vodní stabilní hasící zařízení

V oblasti vodního stabilního hasícího zařízení nabízíme různé hasící systémy. Zejména sprinklery, drenčery, vodní clony, pěnová SHZ, vodní nízkotlaké a vysokotlaké mlhy a polostabilní hasící zařízení.Plynové stabilní hasící zařízení

plynové stabilní hasící zařízení

U plynových stabilních hasících zařízení se jedná, po zákazu používání halonových hasiv, zejména o moderní inertní hasiva (INERGEN IG 541, ARGONITE IG 55, ARGON IG 01, DUSÍK IG 100), chemická hasiva ( FM-200, NOVEC 1230, FE-13, FE-25 ), systémy s CO2 a případná další, již méně frekventovaná hasiva.

Veškerá námi dodávaná stabilní hasící zařízení jsou certifikovaná v ČR a kompatibilní prakticky se všemi běžnými EPS ústřednami a koncovými prvky požární ochrany, frekventovanými v ČR.

Uvedená hasiva se pak navrhují individuálně pro hašení budov, strojních technologií, IT technologií, archivů, muzeí apod. Nezbytnou součástí fungování stabilního hasícího zařízení (SHZ) je i detekce požáru, kterou Vám nabízíme jako nezbytnou součást hasících systémů. Dodáváme nejen detekci SHZ, ale i systémy objektové EPS.

Systémy Elektrické požární signalizace (EPS)

Naše společnost zajišťuje v rámci požární ochrany budov celou objektovou elektrickou požární signalizaci (EPS). Mezi hlavní produkty EPS, které nabízíme, patří kvalitní EPS ústředny, které jsme schopni dodat, namontovat a provádět na nich pravidelné servisy.

Na požádání jsme schopni dodat veškeré tyto systémy sloužící k ochraně osob a majetku:

Systémy Elektronické zabezpečovací signalizace (EZS)

Dále jsme schopni dodat systémy EZS, mezi které patří například evakuační rozhlasy, kamerové systémy aj.