Zateplení panelových a rodinných domů
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Společnost kimbau vám nabízí zpracování kompletní projektové dokumentace k výstavbě rodinných domů, bytových i nebytových objektů. V rámci naší projekční činnosti nabízíme klientům i provedení autorského dozoru.

Co je autorský dozor?

Autorským dozorem rozumíme činnost, která by měla zajistit plný soulad mezi projektovou dokumentací a vlastní výstavbou domu. Stavební firma tedy realizuje výstavbu pod našim odborným dohledem a nedochází tak k technologickým chybám. Úkolem osoby provádějící autorský dozor je zajištění zachování architektonické podoby, stavebně konstrukční části a navržených materiálů z realizačního projektu stavby během realizace díla.

Pozor, autorský dozor nelze zaměňovat s technickým dozorem stavby investora.

Cena autorského dozoru

Cenová relace za provedení technického dozoru se odvíjí od velikosti a složitosti objektu a lokality. V případě použití hodinové zúčtovací sazby (HZS) je sazba 450,-Kč / hod. bez DPH a 7,-Kč / km bez DPH.