Požární ochrana budov
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Klientům jsme schopni zajistit dodávku, montáž i servis chemického hasiva FE-13 včetně ústředen EPS, rozvodů a dalších komponentů pro stabilní hasící zařízení.

Chemické hasivo FE-13 je alternativou halonu 1301. Hasivo FE-13 má jednu z nejmenších toxických vlastností ze všech hasiv. Uchovává se při v místnosti v běžných teplotách v kapalné formě.

Princip hašení systémem FE-13

Elektricky nevodivá látka FE-13 pracuje na principu eliminace tepelné energii, přičemž dochází k útlumu požáru v chráněné místnosti. Obdobný princip využívá houba, která nasává kapalinu. Jedinečné vlastnosti hasiva FE-13 zabraňují opětovnému vznícení. Chemické hasivo FE-13 má dobré hasicí vlastnosti a nezanechává po sobě žádné zbytky.

Ekologicky nezávadný

Chemické hasivo FE-13 nepoškozuje ozónovou vrstvu v atmosféře má relativně krátkou životnost. Zároveň je toto hasivo neškodné pro lidský organismus.

Výhody chemického hasiva FE-13

 • Bezpečný pro lidi
 • nezanechává škodlivé látky
 • elektricky nevodivý
 • environmentálně přívětivější než-li halony
 • nepoškozuje ozónovou vrstvu
 • vhodný i do nízkých teplot
 • prokázaná efektivita ve skříních o výšce až 7,5 metru

Využití

 • sklady hořlavin
 • haly s nízkou teplotou
 • počítačová centra
 • telekomunikační zařízení
 • průmyslové sklady
 • laboratoře
 • sklad s hořlavými kapalinami