Požární ochrana budov
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Chemické hasivo FE-25 Ecaro (HFC-125) je jednou z alternativ, nyní už zakázaných, halonů 1301.

Vlastnosti hasiva FE-25

Tento systém požární ochrany má výborné hasicí vlastnosti. Skladuje se v kapalném skupenství, ale během požáru se vypouští ve skupenství plynném.

Princip hašení systémem FE-25

Princip hašení systém požární ochrany FE-25 Ecaro spočívá v redukci kyslíku na molekulární úrovni, přičemž dochází právě k zastavení spalovacího procesu. Tento systém je navržen tak, že k jejím vypuštění stačí pouhých 10 vteřin. Pro životní prostředí i člověka je neškodný a dá použít i v místnostech, kde se nacházejí lidé.

Využití systému FE-25

 • ochrana elektrických zařízení
 • počítačové sály
 • telekomunikační centra
 • datová centra
 • chemické laboratoře
 • řídící místnosti
 • vojenská vozidla
 • umělecké sbírky

Výhody systému FE-25

 • bezbarvý
 • bez zápachu
 • úsporný
 • neškodný pro člověka
 • elektricky nevodivý
 • nepoškozuje ozónovou vrstvu