Požární ochrana budov
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Klientům jsme schopni zajistit dodávku, montáž i servis chemického hasiva NOVEC-1230 včetně ústředen EPS, rozvodů a dalších komponentů pro stabilní hasící zařízení.

Složení a vlastnosti hasiva NOVEC-1230

NOVEC-1230 je tekuté chemické hasivo užívané v plynových hasících systémech. Při vypouštění z trysek se však NOVEC-1230, díky velice nízkému bodu varu, nachází v plynném skupenství. Hasící systém NOVEC-1230 vznikl jako alternativa k zakázaným halonovým hasivům, která výrazně poškozovala životní prostředí. Dle stále vzrůstajících požadavků bylo hasivo NOVEC-1230 vytvořeno tak, aby mělo co možná nejmenší vliv na své okolí. Hasivo NOVEC-1230 má vysokou molekulovou hmotnost a laboratorní testy prokázaly, že NOVEC-1230 nepoškozuje ozonovou vrstvu ani lidský organismus v krátkodobém období. Systém hašení pomocí NOVEC-1230 se využívá především tam, kde není možné umístit vodní stabilní hasící zařízení kvůli možnému poškození příslušenství vodou.

Princip hašení systémem NOVEC-1230

Hasící systémy NOVEC-1230 funguje na principu, který potlačuje oheň tím, že odstraní teplenou energii a přeruší spalovací proces. Hasivo NOVEC-1230 je schopné uhasit požár do 10 vteřin, tedy do doby, během které dojde k minimálnímu poškození majetku a tedy míra nákladů za případné opravy je tak výrazně snížena.

Ekologicky i zdravotně nezávadný NOVEC-1230

Využití systému NOVEC-1230

 • Telekomunikace
 • Počítačová centra
 • Muzea
 • Archívy
 • Elektrické generátory
 • Vojenské prostory
 • Vlaková a automobilová doprava

Výhody systému NOVEC-1230

 • elektricky nevodivý
 • velmi nízký potenciál přispívání ke globálnímu oteplování
 • nulový potenciál poškození ozonové vrstvy
 • životnost v atmosféře cca 5 dnů
 • žádné poškození chráněných zařízení