Požární ochrana budov
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Klientům jsme schopni zajistit dodávku, montáž i servis CO2 hasicích systémů včetně ústředen EPS, rozvodů a dalších komponentů pro stabilní hasící zařízení.

Složení a vlastnosti hasiva CO2

Toto hasicí zařízení používá CO2 (oxid uhličitý) jako hasební médium. Jedná se o bezbarvý plyn bez chuti a zápachu.

Princip hašení systémem CO2

Hašení systémem CO2 může být manuální či automatické. U automatických zón dochází ke spuštění hasicího procesu na základě impulsu z detekčního zařízení. V případě požáru běží poté 30 sekundový interval, během něhož by měly všechny osoby opustit rizikové prostory. Hasící účinek spočívá v redukci kyslíku ve vzduchu, a tím dochází k zastavení procesu spalování. Součástí technologie je vážní systém, který umožňuje kontrolu množství hasiva v tlakové nádobě.

Využití systému CO2

 • lokální hašení (technologie apod.)
 • hořlavé kapaliny
 • hořlavé plyny
 • eletrická zařízení

Výhody systému CO2

 • elektricky nevodivé
 • účinné hasivo
 • bezbarvé
 • nepáchnoucí