Požární ochrana budov
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Drenčerová vodní zařízení se používají především pro hašení požaru a k ochlazování konstrukcí. Skladba drenčerů je složena z rozvodné sítě, ventilových stanic a požárních hubic.

Typy drenčerů

Drenčerová zařízení dělíme na stabilní a polostabilní, přičemž se zohledňuje to, zda-li je k drenčerům připojen tvrvalý zdroj vody či nikoliv. Drenčery se od vodních sprinklerových zařízení liší především v tom, že jejich rozvodná síť není zavodněna a je plněná atmosférickým vzduchem. Stabilní drenčerová zařízení jsou trvale připojena ke zdroji vody. Polostabilní jsou zavislá na extérní jednotce, která se na připojí na speciální vývody a umožní spuštění hasicího procesu.

Princip hašení drenčery

Drenčerové hlavice jsou neustále otevřené a jejich spuštění se odvíjí na základě impulsů detekčního systému. Dalším důležitým rozdílem mezi drenčery a sprinklery je fakt, že při započetí hasicího procesu dochází u drenčerů k hašení celého požárního úseku, nekoliv pouze hasebního úseku, jak tomu je u sprinklerů.