Požární ochrana budov
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Systém OxyReduct patří k novějším technologiím, které se používají v oblasti požární ochrany budov. OxyReduct však pracuje na zcela jiném technologickém postupu, než ostatní hasící systémy.

Princip fungování systému OxyReduct

Technologie OxyReduct funguje na principu udržování určité úrovně koncentrace kyslíku v chráněné místnosti tak, aby proces hoření neměl možnost pokračovat. Kromě kontroly koncentrace vzduchu se jedná také o proces rozkladu vzduchu, přičemž dochází k vytváření dusíku, jež má podobou koncentraci jako kyslík a tudíž nedochází k jeho vrstvení v oblasti podlahy či stropu.

Systém OxyReduct patří v rámci systémů požární ochrany jedním z nejúčinnějších a nejbezpečnějších vůbec. Nemá vliv ani na lidské zdraví, ani životní prostředí.

Využití systému OxyReduct

OxyReduct je využitelný především tam, kde hrozí reálné poškození chraněných technologií. Proto jej doporučujeme například do telekomunikačních zařízení, počítačových a datových center, muzeí, archívů či depozitářů.

Výhody systému požární ochrany OxyReduct

 • OxyReduct nedovolí požáru vůbec vzniknout
 • k procesu hašení se využívá pouze vzduch, jako hasivo
 • bezpečný pro člověka a životní prostředí
 • nevyžaduje doplňování hasiva
 • nevyžaduje pravidelné provádění tlakových zkoušek