Stavební činnost a automatické hasící systémy
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


1994 vznik společnosti Kimbau

Pod firemním označením kimbau® najde klient stavební společnost, která vznikla v dubnu 1994.

Z původního zaměření na rekonstrukce, opravy střech, bytových jader, bytů se postupně měnila na klasickou stavební firmou se všeobecným zaměřením ( opravy, rekonstrukce, novostavby bytových a nebytových objektů) s tím, že oprava střech a fasád zůstala zachována jako jeden ze stávajících oborů.

1997

Jsme členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

2000

Od roku 2000 se zejména v oblasti přípravy, projekce, dodávky, montáže, ale i servisů orientujeme na požární ochranu (PO) staveb a to dle našich i zahraničních předpisů. Převážně se jedná o stabilní hasící zařízení (SHZ) – vodní a plynové, polostabilní hasicí zařízení, lokální SHZ, související detekci, EPS, nátěry dřevěných a ocelových konstrukcí, protipožární obklady SDK apod./.

2009

Od 24.7.2009 jsme členem Bisnode ( dříve Soliditet ), což je Registr solventních firem. Od té doby jsme touto firmou pravidelně kontrolováni a po celou dobu našeho působení řazeni mezi solventní firmy, které nemají závazky.

2011

Od roku 2011 je Kimbau registrovaným dodavatelem v programu Zelená úsporám, který je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.

2012

Od roku 2012 je naše společnost oficiálně členem Cechu elektrické požární signalizace (EPS).

2013

Od 1.1.2013 jsme rovněž členy Profesní komory požární ochrany (PKPO), která je aktivní ve vzdělávací a publikační činnosti a spolupracuje při tvorbě a posuzování legislativních a technických předpisů týkajících se požární ochrany (PO).

Od roku 2013 jsme rovněž registrovaným dodavatelem v programu Nová zelená úsporám.

2014

Od letošního roku nabízíme klientům prodej typových projektů od společnosti G SERVIS. Jako oficiální partner této společnosti Vám nabízíme veškeré projektové změny typových projektů včetně následné realizace rodinných domů.