Požární ochrana budov
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Klientům jsme schopni zajistit dodávku, montáž i servis inertního hasiva Argon (IG-01) včetně ústředen EPS, rozvodů a dalších komponentů pro stabilní hasicí zařízení (SHZ).

Argon je inertní plyn volně vyskytující se v atmosféře. Tento plyn je chemicky inertní, nevodivý, bezbarvý a bez zápachu. Argon (IG-01) nezpůsobuje korozi a může být využit při normálních teplotách s kovy jako nikl, ocel, měď, bronz a další.

Složení a vlastnosti hasiva Argon (IG-01)

Toto inertní hasivo je složeno z prvku Argon, jež se volně vyskytuje v přírodě a není škodlivý pro člověka. Skladuje se v ocelových lahvích o maximálním tlaku 200 / 300 bar.

Princip hašení systémem Argon (IG-01)

Hasící systém Argon redukuje koncentraci kyslíku v chráněné oblasti dokud koncentrace nedosáhne úrovně, kdy dochází k útlumu požáru díky zastavení procesu spalování. Každý hasící systém je navržen tak, aby snížil koncentraci kyslíku na specifickou hodnotu dle požadavků konkrétního hasebního úseku. Argon (IG-01) po vypuštění z láhví uhasí požár do 60 vteřin.

Využití systému Argon (IG-01)

 • Řídící místnosti
 • počítačové místnosti
 • generátory
 • rozvodny
 • muzea
 • knihovny
 • elektro instalace

Výhody systému Argon (IG-01)

 • Elektricky nevodivý
 • Bezbarvý
 • Bez zápachu
 • Nezpůsobuje korozi
 • Nulový efekt na životní prostředí
 • Nepoškozuje ozónovou vrstvu
 • Neškodný pro člověka
 • Vyžaduje méně prostoru na uskladnění