Požární ochrana budov
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Klientům jsme schopni zajistit dodávku, montáž i servis inertního hasiva Argonite včetně ústředen EPS, rozvodů a dalších komponentů pro stabilní hasící zařízení (SHZ).

Složení a vlastnosti hasiva Argonite

Argonite je směsí 50% argonu a 50% dusíku. Řadí je mezi inertní plyny a využívá se běžně v plynových hasících systémech. Systém Argonite je plně certifikovaný v České Republice a umožňuje hašení téměř všech hořlavých materiálů.

Princip hašení systémem Argonite

Stejně jako hasivo INERGEN, je i Argonite založen na principu úbytku kyslíku v místnosti. Argonite snižuje hladinu kyslíku až na 12,5%, což je limit, který je stále bezpečný pro člověka. Pro efektivní uhašení ohně vyžaduje systém Argonite koncentraci nejméně 30% v uzavřené místnosti a je naprojektován tak, aby uhasil objekt do 60sekund. Hašení systémem Argonite se rozlišuje na hašení celkové a lokální, jehož podstatou je vyplnění blízkého okolí chráněného zařízení plynem Argonite. Systém Argonite pracuje s tzv. 3D efektem, a tak se oproti hasícím systémům s 2D efektem (tj. vodní, pěnové a práškové systémy) dostane i do jinak nepřístupných míst. Hasící systém Argonite vám navrhneme individuálně na základě výpočtového programu vypočítávajícího šířku rozvodového potrubí, typ trysek and ventilů.

Ekologicky i zdravotně nezávadný Argonite

Argonite je ekologicky neutrální plyn bez jakýchkoliv škodlivých účinků pro člověka i životní prostředí. Hasící systém Argonite snižuje množství kyslíku v chráněné místnosti na 12,5%, která pro člověka stále představují přežití. Neobsahuje halogenové uhlovodíky a veličiny GWP a ODP hasiva Argonite jsou nulové. Inertní hasivo Argonite je vhodné pro hašení zejména díky své neškodnosti a efektivnosti.

Využití systému Argonite

 • letecké simulátory
 • řídící místnosti a stanice
 • počítačové sály
 • telefonní ústředny
 • archívy
 • petrochemie
 • ropné plošiny
 • plynové turbíny

Výhody systému Argonite

 • rychlý a účinný hasící systém
 • po uvolnění nepoškozuje životní prostředí
 • zaručuje uhašení požáru bez následných škod
 • při hašení požáru nevznikají jedovaté sloučeniny
 • je takřka nevodivý
 • nízkonákladové instalační, doplňovací a provozní náklady
 • možno připojit na stávající EPS ústředny
 • možnost automatické i manuální aktivace systému