Požární ochrana budov
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Klientům jsme schopni zajistit dodávku, montáž i servis inertního hasiva DUSÍK IG-100 včetně ústředen EPS, rozvodů a dalších komponentů pro stabilní hasicí zařízení.

Dusík IG-100 má téměř shodnou koncentraci jako vzduch a tudíž nedochází ke zvyšování koncentrací v úrovni podlahy či stropu. IG-100 je zcela inertní a z hlediska lékařského nedochází k poškození lidského organismu. Výhod hasícího systému Dusík využívají částečně i systémy Argonite a Inergen, které jsou směsí argonu, dusíku a v případě Inergenu i CO2.

Složení a vlastnosti hasiva Dusík (IG-100)

Tento systém požární ochrany je schopen se vypořádat s ohněm i v otevřených prostorech. Díky svým vlastnostem může být využíván pro ochranu elektronických zařízení. Skladuje se ve vysokotlakých lahvích, kde je stlačen pod maximálním tlakem 200 / 300 bar.

Princip hašení systémem Dusík (IG-100))

Hasicí systém Dusík redukuje množství kyslíku ve vzduchu z obvyklých 20,9% na hodnotu menší než 15%.

Využití systému Dusík (IG-100)

 • Řídící místnosti
 • počítačové místnosti
 • kabelové kanály
 • archívy
 • muzea
 • knihovny
 • trafostanice

Výhody systému Dusík (IG-100)

 • Elektricky nevodivý
 • Bezbarvý
 • Bez zápachu
 • Nezpůsobuje korozi
 • Nulový efekt na životní prostředí
 • Nepoškozuje ozónovou vrstvu
 • Neškodný pro člověka
 • Vyžaduje méně prostoru na uskladnění