Požární ochrana budov
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Klientům jsme schopni zajistit dodávku, montáž i servis inertního hasiva INERGEN® (IG-541) včetně ústředen EPS, rozvodů a dalších komponentů pro stabilní hasící zařízení (SHZ).

Složení a vlastnosti hasiva INERGEN (IG-541)

INERGEN ® je směs inertních atmosférických plynů, která obsahuje 52% dusíku, 40% argonu a 8% oxidu uhličitého. INERGEN se řadí do kategorie netoxických plynných hasiv a je optimálním hasivem, které zaručuje uhašení požáru bez dalších nežádoucích následků. Systém je navržen dle ISO 14520 a předpisů výrobce stabilního hasícího zařízení (SHZ) INERGEN 300 bar.

Princip hašení systémem INERGEN (IG-541)

inergen - požární ochrana

INERGEN využívá hasící princip nazývaný nahrazení kyslíku, tedy princip snížení hladiny kyslíku v chráněné místnosti tak, aby došlo k utlumení požáru. Přídavné látky v interním hasivu INERGEN, tedy dusík a argon, slouží k vykompenzování hmotnosti oxidu uhličitého a tím zabránění jeho úniku z chráněné místnosti.

INERGEN se používá převážně k požární ochraně místností obsahující předměty o vysoké hodnotě, kde není možné použít vodní stabilní hasící zařízení kvůli možnému poškození předmětů. Hasivo INERGEN zároveň má tzv. trojrozměrný (3D) hasící účinek, což znamená, že se dostane i do míst, kam se vodní hasící systémy nedostanou.

Ekologický a nezávadný INERGEN (IG-541)

8% podíl oxidu uhličitého v inertním hasivu INERGEN má zvláštní funkci pro lidský organismus, neboť zvyšuje množství přečerpané krve. Důsledkem toho je pak situace, kdy lidské tělo dostává stejně kyslíku i přes sníženou hladinu kyslíku v místnosti z normálních 20.9% na 15%. Inertní hasivo INERGEN je složeno z látek, které volně existují v přírodě, a tudíž INERGEN nemá negativní dopady na ozónovou vrstvu ani zdraví lidí, kteří hasivo INERGEN v předpokládané koncentraci vdechli. Veličiny GWP a ODP hasiva INERGEN jsou nulové. INERGEN je proto vhodným hasivem, které je naprosto neškodné a přitom velice efektivní.

Použití systému INERGEN (IG-541)

 • serverové a počítačové místnosti
 • řídící místnosti
 • řídící věže
 • výrobní linky

Výhody hasícího systému INERGEN

 • po uvolnění nepoškozuje životní prostředí
 • zaručuje čisté uhašení požáru bez následných škod
 • je takřka nevodivý
 • snižuje vzdušnou vlhkost
 • pokles teploty o max. 5°C
 • při vypuštění nevzniká kondenzace vodních par
 • při hašení požáru nevznikají jedovaté sloučeniny
 • je o málo těžší než vzduch a proto zůstává po vypuštění dlouho v uzavřeném prostoru
 • netečnost plynu eliminuje korozní následky
 • po vypuštění je v prostoru běžná viditelnost