Zateplení panelových a rodinných domů
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Chcete si nechat postavit dům bez zbytečných starostí a ještě ušetřit? Investujte do inženýrských služeb!

Inženýrské služby

Objednejte si u naší firmy inženýrské služby, díky nímž budete mít zajištěn správný postup výstavby Vašeho bydlení počínaje strategickým řízením stavby a konče jeho předáním. V rámci inženýrské činnosti Vám nabízíme poradenství ke:

 • stavebnímu záměru
 • umístění stavby na pozemku
 • výběru dodavatele a stavebních materiálů
 • požadavkům na nezbytné sondy, posudky, průzkumy, energetické štítky apod.
 • konzultace smluv o dílo a dalších dokumentů nezbytných pro stavby
 • autorský dozor
 • technický dozor investora
 • cenové poradenství
 • vyřizování uzemního rozhodnutí
 • vyřizování stavebního povolení
 • vyřizování formalit se správci inženýrských sítí apod.

Služby nabízené v rámci inženýringu

Nabízený inženýring lze rozdělit na zhruba dvě činnosti. Jednou z nich je inženýring spojený s předprojektovou a projektovou přípravou stavby ( poradenství, jednání s orgány státní správy, jednání se správci inženýrských sítí, zajišťování průzkumů, sond apod. ). Druhou činností je inženýring spojený s vlastní výstavbou domu ( autorský dozor, technický dozor apod. ).

Určitou samostatnou činností, která však může být součástí technického dozoru, je cenové poradenství při výběru zhotovitele, kontrolu pravidelného vyúčtování stavby (soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů) od vybraného zhotovitele stavby, kontrolu vyúčtování změn (víceprací a méněprací ) a závěrečného vyúčtování stavby.

Cena inženýrských služeb

Cena inženýrských služeb se odvíjí od složitosti samotné výstavby, počtu požadovaných služeb a celkové náročnosti. Pokud však máte o inženýrské služby zájem, kontaktujte nás a my vám zpracujeme individuální cenovou nabídku.