Požární ochrana budov
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Pěnové hasící systémy slouží pro hašení pěnou, jež je aplikována různými typy otevřených či uzavřených koncovek. Využívá se převážně pro hašení pevných látek a kapalin.

Pěnové stabilní hasicí zařízení se rozděluje podle druhu pěny, na kterou je konstruované. V podstatě je jedná o pěnu chemickou a vzduchovou.

Princip hašení pěnového SHZ

Pěnové stabilní hasící zařízení je založeno na principu, který zamezuje kontaktu kyslíku s povrchem hořícího předmětu či technologie. Díky tomuto principu hašení nedochází k opětovnému vznícení. Součástí pěnového stabilního hasicího zařízení je zásobování vodou, zařízení pro dodávku pěnidla, řídící ventily, rozvody a koncovky pro aplikaci pěny. Pěnová SHZ se uvádějí do provozu ručně či automaticky díky instalovaným ústřednám EPS.

Díky přiměšovači, který je také součástí pěnového SHZ, se dosahuje potřebného napěnění pěnotvorného roztoku dle platných norem. Nejčastěji se pěnová zařízení rozlišují na pěnotvorné soupravy na těžkou, střední a lehkou pěnu. Pro jednotlivé soupravy však platí odlišná čísla napěnění.

Využití pěnového stabilního hasicího zařízení

 • sklady nebezpečných látek
 • všude, kde se nedá použít vodní hašení
 • hangáry
 • technologická zařízení