Požární ochrana budov
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Klientům jsme schopni zajistit projekci, dodávku, montáž i servis polostabilního hasícího zařízení (PSHZ) včetně ústředen EPS, rozvodů a dalších komponentů.

Polostabilní hasicí zařízení (PSHZ) je požárně bezpečnostní zařízení, které je pevně zabudované v chráněném objektu a disponuje vlastním rozdělovačem mobilní techniky, na které se snadno napojí hasiči se svou požární technikou. V celém rozvodu polostabilního hasícího zařízení je vzduch. Tento systém se nazývá suchá potrubní soustava.

Jak to funguje polostabilní hasící zařízení?

Polostabilní hasící zařízení (PSHZ) je v podstatě pevně zabudovaný rozvod, který za pomoci koncových prvků detekuje požár. Na rozdíl od stabilního hasícího zařízení (SHZ), není polostabilní hasící zařízení napojeno přímo na zdroj vody. K vypuštění hasební látky je zapotřebí součinnost hasičů, kteří přijedou ke chráněnému objektu a napojí svá čerpadla a nádrže na vývody polostabilního hasícího zařízení (PSHZ) z venku budovy. Tím se spustí proces hašení, aniž by hasiči samotní museli do chráněného objektu vstoupit.

Druhy polostabilních hasících zařízení dle typů hasiva

 • vodní – hasební látkou je čistá voda
 • pěnové – hasební látkou je voda s příměsí pěnidla

Druhy PHZ dle typu koncovky a velikosti hasebního úseku

 • sprinklerová
  • instalace sprinklerových koncových hlavic navzájem propojených potrubními rozvody. Nemá zdroj vody ani vlastní čerpadlo. Během požáru dochází k prasknutí baňky sprinklerové hlavice a tím k zaznamenání poklesu tlaku v dané sekci díky tlakovému spínači. Následně dochází k vyslání signálu na ústřednu EPS.
 • drenčerová
  • jedná se o instalaci otevřených hlavic, které po zapojení požární jednotky zvenčí okamžitě začínají hasit celou chraněnou plochu i přes fakt, že se požár vyskytuje jenom v určitém hasebním úseku

Polostabilní hasící zařízení je vhodné pro

 • podzemní garáže
 • skladové haly
 • garážové domy
 • přístřešky