Požární ochrana budov
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


V současné době, kdy je třeba dodržovat platné normy a předpisy z oblasti požární ochrany (PO), které se čím dál více sjednocují s normami a předpisy evropskými, má investor s ohledem na poměrně velkou odbornost dané oblasti jen malou šanci, jak správně zvolit odpovídající technologii vhodnou pro danou instalaci.

Proto s ohledem na naši více než třináctiletou zkušenost na trhu v oblasti stabilních hasících zařízení (SHZ), nabízíme poradenství pro investory, které jim ulehčí plánování, přípravu a realizaci investic spojených s protipožární ochranou PO objektů a technologií.

Poradenství při výběru typu hasiva

Dovolujeme si Vám proto touto formou nabídnout pomoc při výběru optimálního způsobu požární ochrany vašich technologií či stavebních objektů/budov včetně všech dopadů do ostatních profesí zúčastněných v investičním záměru (silnoproudá a slaboproudá zařízení).

Systém stabilního hasícího zařízení SHZ je navrhován vždy tak, aby byl v přímém souladu s konkrétními požadovanými podmínkami požární ochrany a s cílem minimalizace nákladů na jeho pořízení.

Technické poradenství u SHZ

V rámci technické pomoci jsme schopni provést posouzení stávajícího stavu zabezpečení stavebního objektu či technologií a navrhnout optimální hasící systém pro požární ochranu PO včetně nezbytné detekce a jejího napojení na systém objektové EPS, a to jako nadstandard či v souladu s požadavky konkrétní pojišťovny, úřadu místní správy nebo příslušného hasičského sboru.