Požární ochrana budov
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Naše společnost vám již od roku 2000 nabízí komplexní služby v oblasti požární ochrany budov, které zahrnují veškerou předprojektovou přípravu včetně následné dodávky, montáže a revize vodního a plynového stabilního hasícího zařízení (SHZ).

Na uvedené systémy požární ochrany (PO) jsme certifikovaní a spolupracujeme s předními dodavateli těchto systémů.

Zpracování PBŘs a projektů požární ochrany

V rámci předprojektové přípravy stavby, tedy zabezpečení protipožární ochrany technologií a stavebních objektů pomocí stabilního hasícího zařízení (SHZ), nabízíme vypracování nezbytného požárně-bezpečnostního řešení (PBŘ) objektu a návrhu požadované požární ochrany (PO) v souladu se stanovenými normami a vyhláškami.

V rámci projektové přípravy SHZ nabízíme vypracování dokumentace vodního či plynového stabilního hasícího zařízení pro jednotlivé požadované aplikace.

V rámci inženýrské činnosti v oblasti požární ochrany budov nabízíme technický dozor při montáži stabilního hasícího zařízení (SHZ) a cenovou kontrolu prací na strojní a detekční části SHZ.

Systémy Elektrické požární signalizace (EPS)

Naše společnost zajišťuje v rámci požární ochrany budov celou objektovou elektrickou požární signalizaci (EPS). Mezi hlavní produkty EPS, které nabízíme, patří kvalitní univerzální ústředny, které jsme schopni dodat, namontovat a provádět na nich pravidelné servisy.

Systémy Elektronické zabezpečovací signalizace (EZS)

EZS - kamerove systemy

Dále jsme schopni dodat systémy elekronické zabezpečovací signalizace (EZS), mezi které patří například evakuační rozhlasy (EVAC), kamerové systémy (CCTV), EZS zabezpečovací systémy, kontroly vstupu či detekce plynů.Klientům jsme v současné době schopni poskytnout následující produkty SHZ / PSHZ / LSHZ včetně dodávky a montáže rozvodů SHZ. Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám doporučíme vhodný typ hasícího systému pro účinnou požární ochranu vašeho objektu.

Vodní stabilní hasící zařízení (SHZ)

vodní stabilní hasící zařízení

V oblasti vodních stabilních hasících zařízení nabízíme projekci, dodávku, montáž a servis na sprinklery, drenčery, vodní clony, nízkolaké a vysokotlaké vodní mlhy, pěnové stabilní hasící zařízení, polostabilní hasící zařízení (PHZ) a další..

Plynové stabilní hasící zařízení (SHZ)

plynové stabilní hasící zařízení

Plynová SHZ se využívají především tam, kde hrozí poškození majetku či chráněných technologií vodou. U plynových hasících zařízeních nabízíme tato účinná hasiva.

inertní hasiva ( INERGEN, ARGONITE, DUSÍK, ARGON ); chemická hasiva ( FM-200, NOVEC 1230, FE-13, FE-25 tj. ECARO-25 ); CO2 systémy; Aerosolové hasící zařízení (AHZ)

Specifické hasící systémy

V oblasti specifických hasících systémů požární ochrany nabízíme systém OxyReduct, který funguje na bázi redukce kyslíku v chráněném prostoru.

Lokální stabilní hasící zařízení (LHZ)

Tento typ systému požární ochrany budov se využívá převážně pro cílené hašení určitého hasebního sektoru. Typickým příkladem je hašení serverových skříní (RACK), elektrických rozvaděčů atd., kde je potřeba chránit pouze malý úsek a nikoliv celý prostor. Podobně je tomu i u ochrany dílčích technologií, kde není možné, nebo vhodné, instalovat objemové hašení.

Další nabízené produkty pro požární ochranu:

 • hašení v komerčních kuchyních ( digestoře… )
 • systémy stabilních hasících zařízení (SHZ) s použitím sekčních ventilů
 • nasávací laserové systémy pro zvýšení efektivity detekce