Požární ochrana budov
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Požárně bezpečnostní řešení staveb (PBŘs)

V rámci předprojektové přípravy stavby ( zabezpečení ochrany technologií a stavebních objektů pomocí stabilního hasícího zařízení (SHZ) nabízíme vypracování nezbytného požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘS) (nebo jeho upgrade) a dále návrhů (studii) požadované požární ochrany v souladu se stanovenými normami a vyhláškami.

Projektová příprava požární ochrany budov

V rámci projektové přípravy stavby pak nabízíme veškerou další nezbytnou projektovou přípravu, tj. projekt pro vydání stavebního povolení, prováděcí dokumentaci na veškerá běžně frekventovaná stabilní hasící zařízení.

Projektujeme následující SHZ, PHZ

Pokud máte zájem o projekci stabilního hasícího zařízení, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme s případným výběrem vhodného hasiva a zajistíme Vám kompletní profesionální servis od dodávky SHZ, přes jeho montáž a následné revize / servisy.

Projektujeme vodní stabilní hasící zařízení, kam patří například sprinklery, drenčery, vodní clony, nízkotlaké a vysokotlaké vodní mlhy, pěnové stabilní hasící zařízení, polostabilní hasící zařízení (PHZ) a další..

U plynných SHZ projektujeme inertní hasiva ( INERGEN, ARGONITE, DUSÍK, ARGON); chemická hasiva ( FM-200, NOVEC 1230, FE-13, FE-25 tj. ECARO-25 ); CO2 systémy; aerosolové hasící zařízení (AHZ) ..

Další systémy požární ochrany

Dále nabízíme systémy fungující na bázi redukce kyslíku, protivýbušné systémy, zvláštní systémy jako řešení pro komerční kuchyně, aerosolová zařízení apod.. Nezbytnou součástí námi nabízené projekce SHZ je slaboproudá část-detekce, a to za použití systémů elektrické požární signalizace (EPS) renomovaných výrobců dostupných na českém trhu, případně laserových nasávacích systémů pro zajištění větší citlivosti detekce apod.. Na zmíněné systémy nabízíme i zpracování dokumentace skutečného provedení.

Mimo zmíněnou projektovou činnost jsme schopni připravit dokumentaci pro výběr dodavatele SHZ a poskytnout technickou pomoc v rámci probíhajícího tendru. V rámci tohoto tendru pak zajišťujeme nejen posouzení technických parametrů nabízeného zařízení, ale i cenovou kontrolu vstupní a případné následné nabídky účastníka tendru (potencionálního zhotovitele).

Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti v oblasti požární ochrany nabízíme technický dozor při montáži SHZ a cenovou kontrolu prací na strojní a detekční části SHZ vč. případných víceprací či méněprací, kontrolu dodržování schváleného harmonogramu a další. Dále zajišťujeme technickou pomoc při projednávání záměrů s příslušným Hasičským záchraným sborem a koordinaci s ostatními profesemi v rámci celkového záměru při rekonstrukcích či novostavbách.

Objednávka projektů SHZ

Jesliže máte zájem o projekci SHZ, zašlete nám Vaši poptávku na email haseni@kimbau.cz či volejte na +420 777 772 490. Zcela nezávazně a ZDARMA Vám zpracujeme cenovou nabídku a případě Vašeho zájmu se domluvíme na veškerých podrobnostech.