návrhy, studie a projekty rd
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Naše projekční kancelář nabízí vypracování kompletní projektové dokumentace. Hledáte-li osvědčenou projekční kancelář s dlouholetými zkušenostmi a se zázemím odborného týmu, pak se obraťte na naši projekční kancelář.

Veškeré služby z dané oblasti pro vás provedeme s ohledem na individuální požadavky. Zajistíme pro Vás nejen vyhotovení projektů rodinných domů, ale celkovou komunikaci s úřady a orgány veřejné sféry. Projekty rodinných domů jsou však pouhým zlomkem naší nabídky.

Dle Vašich požadavků Vás provedeme od projektu rodinných domů přes komunikaci s orgány státní správy až po samotnou výstavbu rodinného domu.

Kontrola výstavby domu

Dodržování používání navržených materiálů, technologických postupů a kvality prací jsme schopni, jako zpracovatelé projektu, garantovat stavebníkovi formou autorského dozoru stavby, kdy je zajišťován soulad mezi projektem a prováděním stavby, samozřejmě s výjimkou případných odsouhlasených změn. V případě složitějších staveb se pak předpokládá spolupráce s technickým dozorem, pokud je naše společnost dodavatelem projektu či realizátorem zakázky.

Nabízené služby v oblasti projekce domů

 • návrhy domů, bytů a interiérů
 • stavební studie občanské a bytové výstavby
 • projekty pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
 • projekty pro vydání stavebního povolení (DSP)
 • dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
 • realizační projekty stavby (RDS)
 • dokumentace skutečného provedení stavby.
 • změny dispozic pro přestavby bytových jednotek vč. výměny instalací
 • inženýring, např. projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, se správci inženýrských sítí, zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, o povolení stavby apod.
 • autorský a technický dozor v průběhu výstavby

Objednávka projektu či jeho části

Veškeré nabízené služby lze objednat i samostatně. Při objednání více služeb najednou je možná sleva!

V případě jakéhokoliv dotazu či poptávky předprojekčních, či projekčních služeb naší projekční kanceláře prosím volejte na tel.: +420 777 772 490, nebo piště na info@kimbau.cz

Ceny projektů a dílčích částí

Ceny se odvíjejí dle složitosti, náročnosti, rozsahu a velikosti objektu. Všechny projekční služby jsou zpracovány dle vyhlášky 499/2006 Sb.