Požární ochrana budov
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Vysokotlaká mlhová zařízení se podobně jako sprinklery dělí na otevřená ( trysky), která je nutno kombinovat s klasickou detekcí a uzavřená (trysky automatické se skleničkou pro 57 st., 68 st., a další teploty shodné jako u sprinklerových zařízení). Použití jednotlivých alternativ je dáno typem chráněného prostoru.

Technologie vodní mlhy

Vlastní provedení mlhové technologie sestává buď ze soustavy tlakových nádob s demineralizovanou vodou vyháněnou hnacím plynem –dusíkem, nebo čerpadlem s nádrží . Zde lze použít běžnou vodu, zařízení je však třeba doplnit filtrem.

Rozvody stabilního hasícího zařízení SHZ vysokotlaké vodní mlhy se provádějí výhradně z nerezové oceli. Se stoupajícím tlakem v systému se zvyšuje účinnost zařízení, zvyšuje se i výčet možností jeho využití, současně se výrazně snižuje spotřeba vody, a protože se zmenšuje i průměr kapének, snižuje se i možnost potencionálních škod v chráněných prostorách .

Princip hašení systémem vodní mlhy

Systém hašení vysokotlakým systémem mlhy je dán skutečností, že nad ohniskem požáru se zvýšenou teplotou kapénky mlhy promění v páru, která oheň udusí. V případě použití otevřeného systému je třeba si uvědomit, že k tomuto efektu nedochází v jiných částech chráněného prostoru, kde není požár, a že tedy po zásahu se v prostoru objeví na zemi vlhkost,i když v daleko menší míře než třeba u sprinklerových zařízení (vydatnost cca 0,34 l/m2).

V okamžiku vypaření vodních kapek se redukuje kyslík až na 12-15 % a tím omezuje hoření, neboť vzniklá pára zabere 1800 krát větší objem než mají kapky. Současně dochází k ochlazení prostoru, kdy vypařující se voda absorbuje energii 2257 Kj/kg. .

Certifikace vodní mlhy

Certifikováno je toto zařízení pouze však pro kontrolu a potlačení požáru, pro zamezení šíření sálavého tepla a ke zvýšení požární odolnosti, nikoliv pro uhašení požáru. To však neznamená, že požár při jeho použití nebude uhašen.

Možnosti instalací vodních mlh

Jednou z možných instalací vysokotlaké vodní mlhy je i ochrana serverových sálů, zde však je využití poněkud diskutabilní s ohledem na potřebnou nevodivost, která by měla být zaručena použitím demineralizované vody a s ohledem na možnost získání zpětné vodivosti v případě promíchání s prachem na rackových skříních, nad minerálními podhledy apod.