Požární ochrana budov
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Vodní stabilní hasící zařízení se využívá především tam, kde je možné dosáhnnout uhašení požáru tzv. chladícím efektem, tedy snížením teploty hořlaviny a okolního prostředí.

Hydraulický výpočet

V případě Vašeho zájmu o vodní stabilní hasící zařízení Vám nabízíme kompletní projekční služby včetně vypracování nezbytného hydraulického výpočtu dle příslušných norem. Cena hydraulického výpočtu se liší v závislosti na rozsahu a složitosti daného kontrukčního řešení vodního SHZ.

Sprinklerové vodní zařízení

Sprinklerové systémy jsou poměrně náročné na prostor s ohledem na množství nezbytných komponentů (čerpadla, řídící ventily, šoupata, zpětné kapky, nádrž ,plováky, filtry ,rozvody, úchyty, sprinklery apod.) a tím je dána i jejich výsledná cena. Nevyplatí se tedy jejich použití pro malé instalace.

Drenčerové vodní zařízení

Drenčerová vodní zařízení se používají především pro hašení požaru a k ochlazování konstrukcí. Více informací naleznete na stránce drenčerů.

Vodní clony

Samostatnou skupinou jsou pak vodní clony, které jsou vhodné pro lokální použití v případě nutnosti oddělení dvou prostorů či pro ochlazování apod. .

Vodní mlhy

Vysokotlaká mlhová zařízení se podobně jako sprinklery dělí na otevřená ( trysky), která je nutno kombinovat s klasickou detekcí a uzavřená (trysky automatické se skleničkou pro 57 st., 68 st., a další teploty shodné jako u sprinklerových zařízení). Použití jednotlivých alternativ je dáno typem chráněného prostoru.

Pěnové stabilní hasící zařízení

Dalšími variantami jsou např. pěnové systémy, kdy je přimíchávána při spuštění systému do systému pěna pro zvýšení účinnosti.

Polostabilní hasící zařízení (PSHZ)

Dále je specifické i polostabilní hasící zařízení, které se skládá pouze z rozvodů a trysek a je funkční až po připojení mobilní techniky. Toto zařízení je vhodné např. pro ochranu garáží, výhodou je, že potrubí je suché.