Zateplení panelových a rodinných domů
  • telefon +420 777 772 490
  • telefon +420 777 713 192
  • Cech EPS

    Člen Cechu elektrické požární signalizace

  • Profesní komora požární ochrany

    Člen Profesní komory požární ochrany

  • Čkait

    Člen ČKAIT

  • Program Zelená úsporám

    Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

  • gservis projekty


Kvalitní fasády

Lze konstatovat, že jsme zvláště dobře připraveni na zakázky, týkající se oprav či provádění fasád. Jako smluvní partneři firmy WEBER TERRANOVA , či BAUMIT jsme schopni dodat a provést fasádní práce z certifikovaných fasádních systémů a materiálů, včetně zateplovacích systémů, a to, s ohledem na citované výrobce, ve vynikající kvalitě.

Zateplení fasády

Jsme schopni nabídnout poradenství ve zvláště složitých případech, např. při rekonstrukcích historických objektů či při sanačních pracích. Produkty firmy WEBER TERRANOVA představují škálu výrobků od vápenných omítek, přes omítky silikátové až po omítky silikonové či omítky sanační, dále pak barvy fasádní i barvy interiérové a další výrobky.

Od návrhu až po realizaci renovace s vámi budeme velmi úzce spolupracovat tak, aby byl konečný výsledek přesně podle vašich přání.

Co vám renovace fasády přinese?

  • výrazné zlepšení stavebně-technického stavu fasády
  • v případě použití zateplení i výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti
  • zlepšení vzhledu nemovitosti
  • zhodnocení nemovitosti

Cena renovace a realizace fasády

Máte-li zájem o renovaci či realizaci fasády, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám ZDARMA zpracujeme cenovou nabídku.

Cenu renovace fasády či realizace nové fasády nutno kalkulovat vždy individuálně s ohledem na velikost, složitost, lokalitu, barevnost, technické řešení a standard použitých stavebních materiálů.

Ukázky realizací fasád

Kvalita námi provedených realizací fasád se projevuje především na spokojenosti našeho zákazníka. Při realizaci fasád pracujeme pouze s kvalitními stavebními materiály a díky zkušenostem v realizaci fasád, které jsme získali během 20 let našeho působení, patříme mezi odborníky daném stavebním oboru.

Zateplení fasády Zateplení fasády Zateplení fasády Zateplení fasády

Služby nabízené v rámci provádění fasád

Práce na fasádách zajišťujeme včetně nezbytných lešenářských prací, v případě potřeby pak je možno práce provést i horolezeckou technikou z lana. V případě přání klienta zajišťujeme i potřebný zábor.

Technologické postupy a materiály

V případě zateplení fasády tuto provádíme z běžných materiálů tj. fasádního polystyrenu, minerální vaty ( podélná či příčná vlákna), sokly z extrudovaného polystyrénu s povrchovou úpravou v Marmolitu, kamenném obkladu apod.. Opět na přání provádíme i ANTIGRAFITI nátěry, případné oplechování říms, výměny parapetů či atikových plechů, prodloužení objímek svodů s ohledem na větší tloušťku fasády po zateplení aj.

V případě nutné přeložky hromosvodu, provádíme i tyto práce i včetně jeho případě kompletní výměny, je-li prokázána jeho nefunkčnost. Opravě fasády či montáži zateplení by měla předcházet výměna, nebo minimálně oprava otvorových prvků, zde pak po dohodě s klientem vybíráme nejlepší vhodnou nabídku (plastová okna, Eurookna, vstupní dveře).